WSPÓŁCZYNNIK INBREDU

Rutland Manor – współtwórca rasy, w swoim programie akceptuje 10% maksymalny wskaźnik inbredu. W większości przypadków jednak wskaźnik ten waha się pomiędzy 0,5% a 3%. Na tak wysoki standard współtwórczyni pracowała przez ponad 20 lat starannie, w odpowiednich odstępach czasu i z konkretnych powodów wprowadzając konkretne infuzje.

Warto wspomnieć, że wysokie współczynniki inbredu na które dopuszczają Związki Kynologiczne są przyczyna tak dużego odsetka wad wrodzonych i chorób genetycznych u psów.

Organizacja ALFA EUROPE, która stoi na straży czystości rasy AUSTRALIJSKI LABRADOODLE, nakłada dosyć rygorystyczne regulacje mające na względzie utrzymanie tych wskaźników na tak niskim poziomie. Przyczyna jest prosta – utrzymanie zdrowia rasy na tak wysokim poziomie jak dotychczas.

Za pomocą odpowiedniego programu, jesteśmy w stanie obliczyć współczynnik inbredu dla każdego konkretnego skojarzenia.

Współczynniki Inbredu planowanych miotów Włochatej Pasji:

1. Rutlands Caramel Passion/Rutlands Black Onyxe    – 2,6%

2. Rutlands Golden Glamour/Rutlands Black Onyxe     – 2,0%

3. Rutlands Golden Glamour/Hyland Myst Knossos   – 1,0%

4. Wlochata Pasja Filigree Surprise/Rutlands Black Onyxe – 2,1%

5. Wlochata Pasja Charming Molly – ze względu na bliski stopień pokrewieństwa nie może być kryta psem z naszej hodowli w związku z czym szukamy dla niej partnera, tak aby stopień inbredu był równie niski jak w powyższych skojarzeniach.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Włochata Pasja
Hodowla Australijskich Labradoodli w Polsce
Pierwsze Australijskie Labradoodle w Polsce

Następny post?

GWARANCJA ZDROWIA

Choć dysplazja stawów biodrowych występuje zarówno u pudli, jak i labradorów, to u psów pochodzących z linii Rutland jest rzadkością. Na mniej więcej siedem tysięcy wyhodowanych szczeniąt u niespełna dwudziestu stwierdzono dysplazję. Wszystkie psy hodowlane poddawane...

TESTY ZDROWOTNE

Pomimo iż, dysplazja stawów biodrowych występuje u labradorów oraz pudli, jest ona zjawiskiem niezwykle rzadkim u psów pochodzących z linii Rutland i Tegan. Na około 7000tys szczeniąt u niespełna 20szt stwierdzono dysplazję. Wszystkie psy przeznaczone do hodowli...

PROGRAM SZCZEPIEŃ I ODROBACZANIA

Po urodzeniu szczenięta są chronione przez przeciwciała zawarte w matczynym mleku (tzw. siara). Następnie przychodzi okres, kiedy przeciwciała te przestają uodparniać maluchy a one nie są w stanie same wytworzyć odporności. W tym okresie właśnie powinniśmy je...

Następny post? 

pl_PL