Galeria

Galeria Australijskich Labradoodle

 

Australijski Labradoodle

Car­mel w lasku — Labra­do­odle

Australijski Labradoodle

Car­mel w lasku — Labra­do­odle

Australijski Labradoodle

Car­mel w lasku — Labra­do­odle

Labradoodle

Car­mel w lasku — Labra­do­odle

Labradoodle

Car­mel na spa­ce­rze — Labra­do­odle

Labradoodle

Car­mel na spa­ce­rze — Labra­do­odle

Labradoodle

Car­mel — zima — Labra­do­odle

 

 

Wię­cej zdjęć: 

Gale­ria — Austra­lian Labra­do­odle

 

Sprawdź też : flickr google face­bo­ok