Włochata Pasja Earth Goddess

Wlochata Pasja Earth Goddess

Wlo­chata Pasja Earth Goddess

AES-F14004C_WP-Earth-Godess

Rasa: Austra­lian Labra­do­odle
Imię: Wlo­chata Pasja Earth God­dess
Rodzice:
matka: Rutlands WH Gol­den Gla­mour
ojciec: Rutlands Black Onyxe

Reje­stra­cja ALFA EUROPEAES-F14004C

Kolor: złoty

sierść: Kędzie­rzawa Falowana

Roz­miar: średni (szcze­nięta w roz­mia­rach minia­tu­ro­wym i średnim)

Testy:
Prcd-PRA: CLEAR by paren­tage
Penn Hip: Excel­lent, wyniki dostępne u hodowcy

A co sama God­dess ma do powiedzenia?

Hej, Mam na imię God­dess. Earth God­dess — tak mnie nazwali. Jestem piękną suczką o nie­sa­mo­wi­tej chęci do pracy z czło­wie­kiem. Kiedy byłam mała było mnie wszę­dzie pełno. Teraz jestem doj­rzałą, zrów­no­wa­żoną suczką — to po mamusi. Bar­dzo słu­cham się Pani, nawet kiedy gonię za kotem wrócę na każde jej zawo­ła­nie. Lubie pie­sze wędrówki, strasz­nie cie­kawi mnie świat — naj­bar­dziej kiedy brama jest otwarta. Nigdy nie uciekam.…ja po pro­stu idę zwie­dzać. Nie boje się nikogo i niczego. Naj­dziw­niej­sze przed­mioty wzbu­dzają moją cie­ka­wość. Pani też mówi, że jestem wspa­niałą matka zastęp­czą. Uwiel­biam opie­ko­wać się szcze­nia­kami Cara­mel i Fili.

Kilka moich zdjęć z wystaw psów raso­wych PKPR

Labradoodle Goddess

Labra­do­odle Goddess

Labradoodle Earth Goddess

Labra­do­odle Earth Goddess

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle Goddess

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labradoodle

Kilka moich zdjęć z treningu:

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in training

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Elzbieta Gajew­ska
Hodowla Austra­lij­skich labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , ,