WIZYTA W POLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM (zdjęcia)

PODRÓŻ  ZA JEDEN UŚMIECH.…..
Cara­mel (labra­do­odle) odwie­dzi­ła dzie­cia­ki z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem Umy­sło­wym. Dziś było ich wyjąt­ko­wo dużo!

Podobasz mi się! Będziesz mój?

Podo­basz mi się! Będziesz mój?

Jak miło sie do Ciebie przytulić!

Jak miło sie do Cie­bie przy­tu­lić!

Ale ładnie pachniesz!

Ale ład­nie pach­niesz!

Mogę pogłaskać?

Mogę pogła­skać?

Cieszymy się że jesteś!

Cie­szy­my się że jesteś!

Fajnie tu!

Faj­nie tu!

Masz dla mnie coś dobrego?

Masz dla mnie coś dobre­go?

Smakowite!

Sma­ko­wi­te!

Zobacz, daj sie polizać!

Zobacz, daj sie poli­zać!

Mój Ty!

Mój Ty!

Oj Ty!

Oj Ty!

Co za radosć!

Co za radosć!

Popatrz mi w oczy

Popatrz mi w oczy

Daj i mnie się wyściskac!

Daj i mnie się wyści­skac!

No i co? Zrobilam dobrą robotę??

No i co? Zro­bi­lam dobrą robo­tę??

dogo­te­ra­pia

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce