Węszący” spacer? Czemu nie!

Wczo­raj wybra­li­śmy się na węszą­cy spa­cer, cóż to były za zapa­chy! Bażan­ty, zają­ce, lisy…aż grzech nie przy­ło­żyć nosa do zie­mi;)

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce