Labradoodleland jesienną porą…

Jak faj­nie poha­sać w sobot­ni jesien­ny pora­nek gdy w tra­wie rosa a we wło­sach liście (…tudzież rze­py:)). Dziś har­com nie było koń­ca. Oto kil­ka fotek.

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce