Jak socjalizujemy nasze szczenięta? Nasz nowy artykuł

Witamy ser­decz­nie!

Na naszej stro­nie wła­śnie zamie­ści­li­śmy nowy arty­kuł o socja­li­za­cji szcze­niąt. Dla­czego jest tak ważna i jak odbija się na przy­szłym życiu szcze­niaka. Zapra­szamy do lek­tury arty­kułu, który zawiera oczy­wi­ście baaar­dzo dużo zdjęć naszych Austra­lij­skich Labradoodle.

Czy­taj artykuł

—————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Pierw­sza hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Polsce

, ,