Ciagle pada śnieg.…

Niech zasy­pie nas, cał­kiem miło jest w ten zimo­wy świą­tecz­ny czas.….

Pierw­sze śnie­gi za pło­tem:) Tak bawi­ła się nasza wło­cha­ta feraj­na w pierw­szy śnie­go­wy dzień

zwęszyłam

zwę­szy­łam

znalazlam kość to Ci ją przyniosę

zna­la­zlam kość to Ci ją przy­nio­sę

zmarznieta broda

zmar­z­nie­ta bro­da

zdychaj...

zdy­chaj…

z gracją

z gra­cją

w locie

w locie

uwielbiam zimę

uwiel­biam zimę

sierotka marysia

sie­rot­ka mary­sia

siad

siad

piękna ja

pięk­na ja

patrzy na mnie z gory...

patrzy na mnie z gory…

ostatni raz zapozuję bo wcale mi się nie podoba

ostat­ni raz zapo­zu­ję bo wca­le mi się nie podo­ba

ostatni raz zapozuję bo wcale mi się nie podoba

ostat­ni raz zapo­zu­ję bo wca­le mi się nie podo­ba

mnie flasze nie straszne

mnie fla­sze nie strasz­ne

latający....labradoodle

latający.…labradoodle

kocham śnieg

kocham śnieg

juz lecę

juz lecę

Jak się obliże to może zrozumiesz że nie lubię zdjęć

Jak się obli­że to może zro­zu­miesz że nie lubię zdjęć

ja tam lubię pozować

ja tam lubię pozo­wać

hmmmmm

hmmmmm

dostojny

dostoj­ny

coś ciekawego

coś cie­ka­we­go

cos ciekawego

cos cie­ka­we­go

chwila odpoczynku

chwi­la odpo­czyn­ku

biegnę

bie­gnę

ach te oczy...

ach te oczy…

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce