Węszący” spacer? Czemu nie!

Wczo­raj wybra­li­śmy się na węszący spa­cer, cóż to były za zapa­chy! Bażanty, zające, lisy…aż grzech nie przy­ło­żyć nosa do ziemi;)

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce