Australijskie Labradoodle i Dzień Dziecka!

Dnia 1 czerwca odwie­dzi­li­śmy dzie­ciaki ze Spo­łecz­nego Przed­szkola z Ele­men­tami peda­go­giki Wal­dor­fskiej w Siemianowicach.

Przed­szkole odwie­dzi­li­śmy z Anią (Kudłaty Czar) i jej psem Galą (Wło­chata Pasja Deli­cate Gala). Gala świeżo po szko­le­niu poka­zała dzie­ciom parę sztu­czek. Następ­nie dzieci po kolei pod­cho­dziły do niej, zagłe­bia­jąc dło­nie w mięk­kim futerku. Gali dostało się nawet tro­chę smaczków.

To był desz­czowy ale wspa­niały dzień!

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

Australijski Labradoodle Gala w przedszkolu

Austra­lij­ski Labra­do­odle Gala w przedszkolu

—————————————————————————————————————
Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , ,