Edyta Gajewska

Witam wszystkich serdecznie na mojej stronie internetowej poświęconej Australijskim Labradoodle.

Hodowla Australijskich Labradoodle

Mam na imię Edyta i odkąd pamiętam zwierzęta towarzyszyły zawsze w moim życiu. Pierwsze lata swojego życia spędziłam na małej wsi gdzie pradziadek wprowadzał mnie w tajniki życia wiejsko – farmerskiego. Dreptanie wśród pisklaków, uczenie się respektu do pszczół (posiadaliśmy własną pasiekę), bose wizyty do stajni. Tą wspaniałą naukę życia w zgodzie z przyrodą przekazuje teraz mojemu synowi Fabianowi, który po mnie odziedziczył wrażliwość i miłość do świata fauny i flory.

Dorastając w miłości do świata przyrody zawsze towarzyszyły mi jakieś zwierzęta – psy, myszki, chomiki, świnki morskie, rybki, kury….

Niestety powoli zaczęłam uczulać się na zwierzęta, w pierwszej kolejności świnki, chomiki, króliki, potem papugi a na końcu psy. Przez wiele lat żyłam utwierdzana w przekonaniu, że już nigdy nie będę w stanie mieć psów, o czym zawsze marzyłam. Całe szczęście posiadam jeszcze coś co nazywa się wrodzony upór i wiem, że jeżeli czegoś się bardzo pragnie, to na pewno znajdzie się sposób na to, żeby to marzenie zrealizować.

Kiedy po raz pierwszy stałam się właścicielem psa o potencjale hypoalergicznym – Blanki całkowicie załapałam bakcyla. Ona i ja stanowiłyśmy zespół doskonały. Zaczęło się od różnego rodzaju szkoleń z nią, a wkrótce potem zaczęłam zgłębiać się w tajniki behawioru zwierząt, którego do dzisiaj jestem pasjonatem.

Postanowiłam, że zacznę rozwijać się w tym kierunku i właśnie z tym zwiążę swoja przyszłość.
Kiedy byłam dzieckiem to kurczęta uczyły mnie, że trzeba być bardzo delikatnym, pszczoły respektu a konie…..że do stajni chodzi się w butach. Już w wieku dorosłym ukończyłam studia behawioru zwierząt i zoopsychologii. Uzyskałam dyplom behawiorysty zwierzęcego i zoopsychologa.

Jestem również Biegłym Sądowym z zakresu dobrostanu zwierząt.

Piszę artykuły do polskich magazynów kynologicznych (min artykuły o Australiskich Labradoodle),  a w roku 2014 zaczęłam pracować nad swoją własną książką traktującą o rozwoju mózgu szczeniąt oraz o znaczeniu prawidłowej socjalizacji. Mam nadzieję, że książka ukaże się już w 2016 roku.

Biorę udział w różnych prelekcjach, wykładach, szkoleniach i warsztatach. Jedno z najważniejszych wydarzeń, na którym miałam okazję wystąpić ze swoimi ideami był TED (Technology, Entertainment and Design) – konferencja naukowa organizowana przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation. Jej celem jest popularyzacja – jak głosi motto – „idei wartych rozpowszechniania”

prelekcja TEDx
TEDx Świadectwa jakości

Na co dzień jako zoopsycholog i behawiorysta zajmuje się naprawianiem relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Pomagam rodzinom w rozwiązywaniu problemów behawioralnych ich zwierząt (głównie psów i kotów). Największą przyjemność jednak sprawia mi wykorzystywanie swojej wiedzy do socjalizacji szczeniąt. Rodzą się one bowiem jako czyste i niezapisane karty. To co dostaną od nas w pierwszych tygodniach życia wpłynie na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym. Dlatego właściwa socjalizacja szczeniąt w krytycznych fazach rozwoju jest dla nich kluczowa. To jest zresztą największą moja pasją – patrzeć na rozwijające się „kluski” pamiętając nie tylko o tym czego nauczyły mnie „instytucje szkoleniowe” ale także pszczoły i kurczaki….

MOJA EDUKACJA:

Placówka: Centre of Applied Pet Ethology – COAPE
Uzyskane kwalifikacje: Behawiorysta zwierzęcy (brytyjskie kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji COAPE)

Placówka: Europejskie Studium Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej
Uzyskane kwalifikacje: Zoopsycholog

Placówka: Akademia Czworonoga, Pastel Alicja Duda
Ukończony kurs trenerski

Odbyte seminaria i uzyskane dyplomy:

Akademia 4 Łapy, „Warsztaty masażu relaksacyjnego dla psów”
Kyno Edukacja „Co w genach piszczy czyli jak dobrać reproduktora”
Amber Batson, seria seminariów z cyklu „Nowe koncepcje w behawiorystyce”:
Amber Batson, „Poskramianie dzikusa – wyciszanie psa przy użyciu nagród”
Amber Batson, „Jak działa Pamięć u psów – co pies zapamiętuje, w jaki sposób zmienia się jego zachowanie i jak my możemy na to wpływać”
Amber Batson, „Zachowania nietypowe – agresja, depresja, wyuczona bezradność, rozwój stereotypii”
Profesor Raymond Coppinger, „Emocje, inteligencja i zachowanie psów”
Alexa Capra „Testy behawioralne w procesie adopcji”
Turid Rugaas „Praca Psa Terapeuty”
Sally Askew „Żywienie psów a problemy behawioralne”

——————-

Przez jakiś czas moja głowa była zaprząt­nięta jedną myślą — na świe­cie jest tak wiele osób z pro­ble­mem alergii, a nie­stety wszystko wska­zuje na to, że przy­bę­dzie ich jesz­cze wię­cej. Zasta­na­wia­łam się ile w tej puli znaj­dzie się osób nie­peł­no­spraw­nych potrze­bu­ją­cych psa asy­stu­ją­cego? Ilu aler­gi­ków czy ast­ma­ty­ków będzie potrze­bo­wało psa pra­cu­ją­cego?

Nagle natknę­łam sie na arty­kuł w mie­sięcz­niku “Mój Pies”, napi­sany przez Magdę Urban z Fun­da­cji “Psia Wachta” . Był to arty­kuł o Bever­ley Man­ners z Austra­lii i jej cudow­nych Austra­lij­skich Labra­do­odlach wie­dzia­łam, że to jest to czego szu­ka­łam. Długo nie zwle­ka­łam i nawią­za­ły­śmy ze sobą fan­ta­styczną zna­jo­mość. Bever­ley przez około rok czasu dzie­liła się ze mną swo­imi cen­nymi doświad­cze­niami.

W roku 2008 odwiedziłam Beverley Manners w Rutland Manor w Australii. Mieszkałam u niej 5 tygodni. Były to tygodnie, w trakcie których dowiedziałam się wiele sama opiekując się jej psami, ale także dzięki cennym wieczornym rozmowom z Beverley przy filiżance herbaty. Na pewno było to jedno z przeżyć, których nie zapomnę do końca życia. Przede wszystkim samo obcowanie z taka ilością psów i brak reakcji alergicznej powodował wszechobecny uśmiech na mojej twarzy. Całkowicie załapałam bakcyla.

Mama Ela

Moja mama Ela była ostatecznym impulsem do założenia hodowli Australijskich Labradoodle. Przez 5 lat zajmowałyśmy się psiakami razem. Niestety w 2014 roku zabrała nam ją okrutna choroba. Jednak wiem, że po dziś dzień wspiera mnie i chroni…choć już nie tak jak dawniej.

———————————————–
Włochata Pasja
Pierwsza Hodowla Australijskich Labradoodle w Polsce

pl_PL