Hodowla Australijskich labradoodle

Witam wszystkich serdecznie na mojej stronie internetowej poświęconej Australijskim Labradoodle.

Edyta

Edyta

Mam na imię Edyta i odkąd pamiętam zwierzęta towarzyszyły zawsze w moim życiu. Pierwsze lata swojego życia spędziłam na małej wsi gdzie pradziadek wprowadzał mnie w tajniki życia wiejsko – farmerskiego. Dreptanie wśród pisklaków, uczenie się respektu do pszczół (posiadaliśmy własną pasiekę), bose wizyty do stajni. Tą wspaniałą naukę życia w zgodzie z przyrodą przekazuje teraz mojemu synowi Fabianowi, który po mnie odziedziczył wrażliwość i miłość do świata fauny i flory.

Dorastając w miłości do świata przyrody zawsze towarzyszyły mi jakieś zwierzęta – psy, myszki, chomiki, świnki morskie, rybki, kury….

Niestety powoli zaczęłam uczulać się na zwierzęta, w pierwszej kolejności świnki, chomiki, króliki, potem papugi a na końcu psy. Przez wiele lat żyłam utwierdzana w przekonaniu, że już nigdy nie będę w stanie mieć psów, o czym zawsze marzyłam. Całe szczęście posiadam jeszcze coś co nazywa się wrodzony upór i wiem, że jeżeli czegoś się bardzo pragnie, to na pewno znajdzie się sposób na to, żeby to marzenie zrealizować.

Kiedy po raz pierwszy stałam się właścicielem psa o potencjale hypoalergicznym – Blanki całkowicie załapałam bakcyla. Ona i ja stanowiłyśmy zespół doskonały. Zaczęło się od różnego rodzaju szkoleń z nią, a wkrótce potem zaczęłam zgłębiać się w tajniki behawioru zwierząt, którego do dzisiaj jestem pasjonatem.

Postanowiłam, że zacznę rozwijać się w tym kierunku i właśnie z tym zwiążę swoja przyszłość.
Kiedy byłam dzieckiem to kurczęta uczyły mnie, że trzeba być bardzo delikatnym, pszczoły respektu a konie…..że do stajni chodzi się w butach. Już w wieku dorosłym ukończyłam studia behawioru zwierząt i zoopsychologii. Uzyskałam dyplom behawiorysty zwierzęcego i zoopsychologa.

Jestem również Biegłym Sądowym z zakresu dobrostanu zwierząt.

Piszę artykuły do polskich magazynów kynologicznych (min artykuły o Australiskich Labradoodle),  a w roku 2014 zaczęłam pracować nad swoją własną książką traktującą o rozwoju mózgu szczeniąt oraz o znaczeniu prawidłowej socjalizacji. Mam nadzieję, że książka ukaże się już w 2016 roku.

Biorę udział w różnych prelekcjach, wykładach, szkoleniach i warsztatach. Jedno z najważniejszych wydarzeń, na którym miałam okazję wystąpić ze swoimi ideami był TED (Technology, Entertainment and Design) – konferencja naukowa organizowana przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation. Jej celem jest popularyzacja – jak głosi motto – „idei wartych rozpowszechniania”

prelekcja TEDx

prelekcja TEDx

TEDx Świadectwa jakości

TEDx Świadectwa jakości

Na co dzień jako zoopsycholog i behawiorysta zajmuje się naprawianiem relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Pomagam rodzinom w rozwiązywaniu problemów behawioralnych ich zwierząt (głównie psów i kotów). Największą przyjemność jednak sprawia mi wykorzystywanie swojej wiedzy do socjalizacji szczeniąt. Rodzą się one bowiem jako czyste i niezapisane karty. To co dostaną od nas w pierwszych tygodniach życia wpłynie na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym. Dlatego właściwa socjalizacja szczeniąt w krytycznych fazach rozwoju jest dla nich kluczowa. To jest zresztą największą moja pasją – patrzeć na rozwijające się „kluski” pamiętając nie tylko o tym czego nauczyły mnie „instytucje szkoleniowe” ale także pszczoły i kurczaki….

MOJA EDUKACJA:

Placówka: Centre of Applied Pet Ethology – COAPE
Uzyskane kwalifikacje: Behawiorysta zwierzęcy (brytyjskie kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji COAPE)

Placówka: Europejskie Studium Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej
Uzyskane kwalifikacje: Zoopsycholog

Placówka: Akademia Czworonoga, Pastel Alicja Duda
Ukończony kurs trenerski

Odbyte seminaria i uzyskane dyplomy:

Akademia 4 Łapy, „Warsztaty masażu relaksacyjnego dla psów”
Kyno Edukacja „Co w genach piszczy czyli jak dobrać reproduktora”
Amber Batson, seria seminariów z cyklu „Nowe koncepcje w behawiorystyce”:
Amber Batson, „Poskramianie dzikusa – wyciszanie psa przy użyciu nagród”
Amber Batson, „Jak działa Pamięć u psów – co pies zapamiętuje, w jaki sposób zmienia się jego zachowanie i jak my możemy na to wpływać”
Amber Batson, „Zachowania nietypowe – agresja, depresja, wyuczona bezradność, rozwój stereotypii”
Profesor Raymond Coppinger, „Emocje, inteligencja i zachowanie psów”
Alexa Capra „Testy behawioralne w procesie adopcji”
Turid Rugaas „Praca Psa Terapeuty”
Sally Askew „Żywienie psów a problemy behawioralne”

——————-

Przez jakiś czas moja głowa była zaprząt­nięta jedną myślą — na świe­cie jest tak wiele osób z pro­ble­mem alergii, a nie­stety wszystko wska­zuje na to, że przy­bę­dzie ich jesz­cze wię­cej. Zasta­na­wia­łam się ile w tej puli znaj­dzie się osób nie­peł­no­spraw­nych potrze­bu­ją­cych psa asy­stu­ją­cego? Ilu aler­gi­ków czy ast­ma­ty­ków będzie potrze­bo­wało psa pra­cu­ją­cego?

Nagle natknę­łam sie na arty­kuł w mie­sięcz­niku “Mój Pies”, napi­sany przez Magdę Urban z Fun­da­cji “Psia Wachta” . Był to arty­kuł o Bever­ley Man­ners z Austra­lii i jej cudow­nych Austra­lij­skich Labra­do­odlach wie­dzia­łam, że to jest to czego szu­ka­łam. Długo nie zwle­ka­łam i nawią­za­ły­śmy ze sobą fan­ta­styczną zna­jo­mość. Bever­ley przez około rok czasu dzie­liła się ze mną swo­imi cen­nymi doświad­cze­niami.

W roku 2008 odwiedziłam Beverley Manners w Rutland Manor w Australii. Mieszkałam u niej 5 tygodni. Były to tygodnie, w trakcie których dowiedziałam się wiele sama opiekując się jej psami, ale także dzięki cennym wieczornym rozmowom z Beverley przy filiżance herbaty. Na pewno było to jedno z przeżyć, których nie zapomnę do końca życia. Przede wszystkim samo obcowanie z taka ilością psów i brak reakcji alergicznej powodował wszechobecny uśmiech na mojej twarzy. Całkowicie załapałam bakcyla.

Groomed Winnie! Australia

Groomed Winnie! Australia

Ava - Australia

Ava – Australia

Australian Labradoodle Training

Australian Labradoodle Training

Australian Labradoodle Socialization, Australia

Australian Labradoodle Socialization, Australia

Australian Labradoodle in Australia

Australian Labradoodle in Australia

Australian Labradoodle early socialisation, Australia

Australian Labradoodle early socialisation, Australia

Australia, training Tux

Australia, training Tux

Australia, Training Kirstie

Australia, Training Kirstie

Australia, training Australian Labradoodle

Australia, training Australian Labradoodle

Ava At Heel Edyta, Australia

Ava At Heel Edyta, Australia

Moja mama Ela była ostatecznym impulsem do założenia hodowli Australijskich Labradoodle. Przez 5 lat zajmowałyśmy się psiakami razem. Niestety w 2014 roku zabrała nam ją okrutna choroba. Jednak wiem, że po dziś dzień wspiera mnie i chroni…choć już nie tak jak dawniej.

Ela i Fila

Ela i Fila

———————————————–
Włochata Pasja
Pierwsza Hodowla Australijskich Labradoodle w Polsce

pl_PL