Rutlands Black Onyxe

Rutlands Black Onyxe

Rutlands Black OnyxeImię: Rutlands Black Onyxe

Rasa: Austra­lij­ski Labradoodle

Nr Reje­stra­cji: AES-F10002C

Kolor: Czarny

Sierść: „kędzie­rzawa” kręcona

Wiel­kość: Średni (jest ojcem szcze­niąt zarówno o wiel­ko­ści śred­niej jak i standard)

Testy:

Prcd-PRA: CLEAR

Stawy bio­drowe: dosko­nałe (wyniki dostępne w hodowli)

Stawy łok­ciowe: dosko­nałe (wyniki dostępne w hodowli)

Pro­fil DNA: 21827 1

rutlands-black-onyxe-2

Rutlands Black Onyxe

rutlands-black-onyxe-3

Rutlands Black Onyxe

rutlands-black-onyxe-4

Rutlands Black Onyxe

ojciec-rutlands-onyx

Ojciec: Rutlands Black Onyx

flaming-isabella-of-rutlands

Matka: Fla­ming Isa­bella of Rutlands

Witam, mam na imię Onyxe i jestem praw­dzi­wym męż­czy­zną! Mam cięż­kie zada­nie ponie­waż muszę pil­no­wać wszyst­kich swo­ich panie­nek. Moja ulu­bioną robotą jest nosze­nie przed­mio­tów w pysku — uwiel­biam apor­to­wać i pły­wać w rzekach!”

Onyxe – cóż to za pięk­ność i jaki ma wspa­niały tem­pe­ra­ment. Silny a zara­zem bar­dzo deli­katny, pewny sie­bie i spo­kojny. Uwiel­bia tre­no­wać i węszyć.
Kto go spo­tka zako­chuje się w nim bez pamięci — cały urok czar­nych Labra­do­odli :)
Potom­stwo Onyxa już spęł­nia się w Euro­pie w roli psów asy­stu­ją­cych i psich terapeutów.

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Onyxe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Onyxe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Onyxe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Onyxe

Australian Labradoodle Onyxe

Austra­lian Labra­do­odle Onyxe

Oto kilka zdjęć szcze­niąt Onyxe

Labradoodle Gala

Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Polly

Austra­lian Labra­do­odle Polly

Lina Australian Labradoodle

Lina Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Lina

Austra­lian Labra­do­odle Lina

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mamba

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle Goddess

Labra­do­odle Goddess

Labradoodle Codi

Labra­do­odle Codi

Labradoodle Jack

Labra­do­odle Jack

Labradoodle Jack

Labra­do­odle Jack

Włochata Pasja Australijskie Labradoodle

Wło­chata Pasja Austra­lij­skie Labradoodle

Australian Labradoodle Yindi

Austra­lian Labra­do­odle Yindi

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce