Kontakt

——————————————————————————————————————————————————–

BEHAWIORYSTYKA

——————————————————————————————————————————————————–
Edy­ta Gajew­ska, beha­wio­ry­sta zwie­rzę­cy

1. Pomoc beha­wio­ral­na

2. Testy tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt

3. Zapy­ta­nia

edyta.gajewska@wlochata-pasja.com.pl

——————————————————————————————————————————————————–

HODOWLA

——————————————————————————————————————————————————–
Edy­ta Gajew­ska, hodow­ca

edyta.gajewska@wlochata-pasja.com.pl

——————————————————————————————————————————————————–
Lub użyj poniż­sze­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go:

Two­je imię (wyma­ga­ne)

Twój e-mail (wyma­ga­ne)

Temat

Two­ja wia­do­mość

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce