Jak wygląda pro­ces rezer­wa­cji szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odli we Wło­cha­tej Pasji? Mając na uwa­dze dobro przy­szłych szcze­niąt naszych Australiskich Labradoodle, chcemy być pewni, że trafią one w dobre ręce. W związku z czym uru­cho­mi­li­śmy pro­ces...