Lista Oczekujących na letni miot otwarta!

W tej chwi­li zbie­ra­my rezer­wa­cje na miot szcze­niąt Cara­mel:

Australijski Labradoodle Caramel

Austra­lij­ski Labra­do­odle Cara­mel

i Ony­xa

Australijski Labradoodle Onyxe

Austra­lij­ski Labra­do­odle Ony­xe

Ocze­ku­je­my szcze­niąt:

Wiel­kość: śred­nia, stan­dard
Umasz­cze­nie: More­la, Rudy, Zło­ty, Kre­mo­wy, czar­ny, Kar­me­lo­wy, brą­zo­wy
Sierść: Kędzie­rza­wa krę­co­na i Kędzie­rza­wa Falo­wa­na

Szcze­niacz­ki będą do odbio­ru z koń­cem lip­ca.

OTO KILKA SZCZENIĄT Z POPRZEDNICH MIOTÓW

Labradoodle Gala

Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Polly

Austra­lian Labra­do­odle Pol­ly

Lina Australian Labradoodle

Lina Austra­lian Labra­do­odle

Australian Labradoodle Lina

Austra­lian Labra­do­odle Lina

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mam­ba

Australian Labradoodle Yindi

Austra­lian Labra­do­odle Yin­di