TARGI REKLAMYREMADAYS 2009

W dniach 11–12 luty Rutlands Cara­mel Pas­sion będzie brała udział w tar­gach reklamy Rema­days 2009, które corocz­nie odby­wają się w War­sza­wie. Ser­decz­nie zapra­szamy na sto­isko H21 do Hali I. Cara­mel Pas­sion będzie repre­zen­to­wać firmę Anda Poland, która tak jak i Cara­mel debiu­tuje w Polsce.

To będzie jedna z pierw­szych tego typu imprez Cara­mel. Trzy­maj­cie kciuki za naszą debiutantkę!

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce