ONYXE NA SZKOLENIU W “PASTELU” (zdjęcia i filmy)

Onyxe roz­po­czął szko­le­nie w Ośrodku Szko­le­nia „Pastel” Ali­cji Dudy. To były jego pierw­sze zaję­cia i coś nam się wydaje, że Onyxe zamie­rza pójść w ślady Blanki (naszego 3 let­niego Westa) i zostać szko­le­nio­wym „ołów­kiem”. Na pierw­szych zaję­ciach Onyxe uczył się mie­dzy innymi sia­da­nia, waro­wa­nia, tar­ge­to­wa­nia, przy­wo­ła­nia awa­ryj­nego — gwizdka. Przy czym nasz weso­łek cały czas mer­dał swoim czar­nym ogon­kiem. Chyba mu się spodo­bało. Poni­żej parę zdjęć i fil­mi­ków z zajęć.

ZDJĘCIA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ:

Smakołyk?? To mi sie podoba!

Sma­ko­łyk?? To mi sie podoba!

Chodzenie przy nodze może byc przyjemne!

Cho­dze­nie przy nodze może byc przyjemne!

Siad Onyxe

Siad Onyxe

A TO jest ten TARGET!

A TO jest ten TARGET!

Już targetuje!

Już tar­ge­tuje!

 FILMIKI:

Nauka siad. A ja wesolo mer­dam ogon­kiem 

A ja lubię cho­dzić przy nodze:)

Pierw­sza lek­cja a ja już targetuje!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce