Australijski Labradoodle — Nessie na sesji zdjęciowej:)

Niniej­szym chcia­łam przed­sta­wić Cymbrogi’s Irri­si­sti­ble Rene­se­mee. Sunię na
którą cze­ka­łam przez długi czas;) Dzię­kuję Angeli i Pako za mojego
ulu­bio­nego zło­dzieja skar­pe­tek. W Nes­sie pły­nie krew Cara­mel i Onyxa,
ponie­waż Wlo­chata Pasja Daz­zling Jack jest jej tatą. Mamu­sią Nes­sie jest
Rutlands WH Ava.

Uwiel­biam swoje psiaki!;) Cze­ka­łam na sesję zdję­ciową Nes­sie przez długi
czas. Musia­łam ją naj­pierw porząd­nie wycze­sać a jak wie­cie, nie jest to
łatwa
sprawa a okre­sie wymiany szcze­nię­cej sier­ści. Cze­sa­li­śmy się do 4 nad ranem
a i tak łebka nie udało nam się już wycze­sać. Ah gdy­bym tylko była
systematyczna.…obiecałam sobie, że od dzi­siaj będę;)

Inne moje psy — 5/6 let­nie już nie mają takich pro­ble­mów. Nato­miast każdy
może przejść przez te trudne zmiany z odpo­wied­nią szczotką w ręku, odro­biną
cier­pli­wo­ści i dzięki regu­lar­no­ści w czesaniu.

Ale wra­cam do tematu — po pro­stu uwiel­biam zdję­cia Anny Cheba. Jaką ona ma
pasję w oczach kiedy foto­gra­fuje! Uśmiech z twa­rzy jej nie scho­dzi:) jest na
prawdę inspi­ru­jąca. Z resztą jej zdję­cia rów­nież. Sama sesja jest po pro­stu
KONKRETNA. Jedno zdję­cie = dobre zdję­cie i tyle;)

Zresztą look­nij­cie sami:

Australian Labradoodle  Ness

Austra­lian Labra­do­odle Ness

Australian Labradoodle Ness

Austra­lian Labra­do­odle Ness

Australian Labradoodle Nessie

Austra­lian Labra­do­odle Nessie

Australian Labradoodle running, toy

Austra­lian Labra­do­odle run­ning, toy

Australian Labradoodle, nessie face

Austra­lian Labra­do­odle, nes­sie face

Australian Labradoodle, running

Austra­lian Labra­do­odle, running

Australian Labradoodles, Edi (2)

Austra­lian Labra­do­odles, Edi (2)

Australian Labradoodles, Edi

Austra­lian Labra­do­odles, Edi

Australian Labradoodles, Edyta

Austra­lian Labra­do­odles, Edyta

Caramel Australian Labradoodle

Cara­mel Austra­lian Labradoodle

Labradoodle Nessie

Labra­do­odle Nessie

Labradoodle, Edyta runs

Labra­do­odle, Edyta runs

Labradoodle, Nessie on grass

Labra­do­odle, Nes­sie on grass

Labradoodle, running, Nessie

Labra­do­odle, run­ning, Nessie

Ness Australian Labradoodle

Ness Austra­lian Labradoodle

Ness, australisn Labradoodle, Edyta

Ness, austra­lisn Labra­do­odle, Edyta

Nessie  Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labradoodle

Nessie Australian  Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labradoodle

Nessie Australian Labradoodle (head)

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle (head)

Nessie Australian Labradoodle, Edyta

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle, Edyta

Nessie Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labradoodle

Nessie the Australian Labradoodle

Nes­sie the Austra­lian Labradoodle

Nessie, Caramel Australian Labradoodles

Nes­sie, Cara­mel Austra­lian Labradoodles

Nessie, lovely Labradoodle

Nes­sie, lovely Labradoodle

Nessie,Australian Labradoodle, Edyta

Nessie,Australian Labra­do­odle, Edyta

Renesemee Australian Labraroodle

Rene­se­mee Austra­lian Labraroodle

——————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Pierw­sza Pol­ska Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Pol­sce
www.wlochata-pasja.comm.pl
www.labradoodle.com.pl

, ,