Kontakt

——————————————————————————————————————————————————–

BEHAWIORYSTYKA

——————————————————————————————————————————————————–
Edyta Gajew­ska, beha­wio­ry­sta zwierzęcy

1. Pomoc behawioralna

2. Testy tem­pe­ra­men­tów szczeniąt

3. Zapy­ta­nia

edyta.gajewska@wlochata-pasja.com.pl

——————————————————————————————————————————————————–

HODOWLA

——————————————————————————————————————————————————–
Edyta Gajew­ska, hodowca

edyta.gajewska@wlochata-pasja.com.pl

——————————————————————————————————————————————————–
Lub użyj poniż­szego for­mu­la­rza kontaktowego:

Twoje imię (wyma­gane)

Twój e-mail (wyma­gane)

Temat

Twoja wia­do­mość

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce