Szczeniaczki Australijskich Labradoodle na świecie! Lista oczekujących otwarta:)

Uro­dziły się szcze­niaczki Austa­lij­skich Labradoodle.

Szczę­śliwą mamą została Cara­mel a tatą Onyxe. Lista ocze­ku­ją­cych wciąż otwarta.

Cara­mel i Onyxe to połą­cze­nie, które daje duży odse­tek szcze­niąt tera­peu­tycz­nych — już nie mogę się docze­kać jak się będą rozwijać.

Szcze­nięta są w kolo­rach: cze­ko­la­do­wym, kre­mo­wym, kar­me­lo­wym oraz kawa z mle­kiem. Sier­ści — open fle­ece.
Szcze­niaczki będą gotowe aby pójść do nowych dom­ków naj­póź­niej pod koniec lipca.

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

Cud narodzin…to zawsze wzru­sza­jące prze­ży­cie. Cara­mel już od czwartku nie
wycho­dziła z łózka Fabianka. Zde­cy­do­wała, że tam się czuje naj­bez­piecz­niej.
Jed­nak w sobotę dopiero coś się ruszyło. Cara­mel bar­dzo dobit­nie dała znać,
że chce mieć mnie teraz przy sobie i mam się nie ruszać ani na krok! Po
dwóch pierw­szych szcze­niacz­kach to się zmie­niło — to ona nie opusz­czała ich
na krok. Ja swo­bod­nie mogłam się poru­szać. Księż­niczka ład­nie zajęła się
malusz­kami, chyba nawet do prze­sady, bo nie chce się iść nawet zała­twić na
dwór.
Są już na świe­cie, małe, bez­bronne, kru­che istoty i tak bar­dzo zależne od
nas. W trak­cie 2 godzin­nej drzemki Fabian dziel­nie mnie zastę­po­wał. Przed
poro­dem przy­szy­ko­wał całą wali­zeczkę poro­dową. Przy­po­mniało mi się jak ja
się pako­wa­łam do szpi­tala;)
Teraz należy nam się odpo­czy­nek .… ale za nie­długo znowu napiszemy:)

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle puppies

Labra­do­odle puppies

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Puppies Labradoodle

Pup­pies Labradoodle

Labradoodle pups

Labra­do­odle pups

—————————————————————-
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Pol­sce
www.wlochata-pasja.com.pl

, , , , ,