Lista Oczekujących na letni miot otwarta!

W tej chwili zbie­ramy rezer­wa­cje na miot szcze­niąt Caramel:

Australijski Labradoodle Caramel

Austra­lij­ski Labra­do­odle Caramel

i Onyxa

Australijski Labradoodle Onyxe

Austra­lij­ski Labra­do­odle Onyxe

Ocze­ku­jemy szczeniąt:

Wiel­kość: śred­nia, stan­dard
Umasz­cze­nie: Morela, Rudy, Złoty, Kre­mowy, czarny, Kar­me­lowy, brą­zowy
Sierść: Kędzie­rzawa krę­cona i Kędzie­rzawa Falowana

Szcze­niaczki będą do odbioru z koń­cem lipca.

OTO KILKA SZCZENIĄT Z POPRZEDNICH MIOTÓW

Labradoodle Gala

Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Polly

Austra­lian Labra­do­odle Polly

Lina Australian Labradoodle

Lina Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Lina

Austra­lian Labra­do­odle Lina

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mamba

Australian Labradoodle Yindi

Austra­lian Labra­do­odle Yindi