Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Planujemy miot Australijskich Labradoodle:)

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że pla­nu­jemy miot szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle. Będzie to miot jesienno/zimowy. Mamu­sią Będzie Molly albo Nes­sie. Jesz­cze się namy­ślamy:) Nes­sie naj­pierw będzie zare­je­stro­wana w orga­ni­za­cji ALFA Europe. Tatu­siem będzie Don­nan Na pewno przy­da­rzą się kolory: czarny, kre­mowy, brą­zowy, more­lowy. Roz­miary: średni Ocze­ku­jemy szcze­niąt z tem­pe­ra­men­tem tera­peu­tycz­nym, gdyż zarówno przy­szły tatuś jak i obydwie […], , , , ,


Australijski Labradoodle — Nessie na sesji zdjęciowej:)

Niniej­szym chcia­łam przed­sta­wić Cymbrogi’s Irri­si­sti­ble Rene­se­mee. Sunię na którą cze­ka­łam przez długi czas;) Dzię­kuję Angeli i Pako za mojego ulu­bio­nego zło­dzieja skar­pe­tek. W Nes­sie pły­nie krew Cara­mel i Onyxa, ponie­waż Wlo­chata Pasja Daz­zling Jack jest jej tatą. Mamu­sią Nes­sie jest Rutlands WH Ava. Uwiel­biam swoje psiaki!;) Cze­ka­łam na sesję zdję­ciową Nes­sie przez długi czas. Musia­łam ją […], ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle