Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Szczeniaczki Australijskich Labradoodle na świecie! Lista oczekujących otwarta:)

Uro­dziły się szcze­niaczki Austa­lij­skich Labra­do­odle. Szczę­śliwą mamą została Cara­mel a tatą Onyxe. Lista ocze­ku­ją­cych wciąż otwarta. Cara­mel i Onyxe to połą­cze­nie, które daje duży odse­tek szcze­niąt tera­peu­tycz­nych — już nie mogę się docze­kać jak się będą roz­wi­jać. Szcze­nięta są w kolo­rach: cze­ko­la­do­wym, kre­mo­wym, kar­me­lo­wym oraz kawa z mle­kiem. Sier­ści — open fle­ece. Szcze­niaczki będą gotowe […], , , , ,


Lista Oczekujących na letni miot otwarta!

W tej chwili zbie­ramy rezer­wa­cje na miot szcze­niąt Cara­mel: i Onyxa Ocze­ku­jemy szcze­niąt: Wiel­kość: śred­nia, stan­dard Umasz­cze­nie: Morela, Rudy, Złoty, Kre­mowy, czarny, Kar­me­lowy, brą­zowy Sierść: Kędzie­rzawa krę­cona i Kędzie­rzawa Falo­wana Szcze­niaczki będą do odbioru z koń­cem lipca. OTO KILKA SZCZENIĄT Z POPRZEDNICH MIOTÓW
Labradoodle, Australijski Labradoodle