Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Urodziły się szczeniaczki! Lista oczekujących otwarta:)

23-go grud­nia nasza dzielna God­dess uro­dziła 8 prze­pięk­nyh szcze­niacz­ków. Tatą jest przy­stoj­niak Don­nan:) Oto ich zdję­cia. Mamy jeszze jedno miej­sce na liście ocze­ku­ją­cych wolne, także zapra­szam do kon­taktu. Uwaga: Uro­dziły się 3 czarne szcze­niaczki i 5 jasnych. Pro­simy o kon­takt wyłącz­nie rodziny, które nie mają pre­fe­ren­cji kolo­ry­stycz­nych i będą ura­do­wane zarówno z ciem­nego koloru jak […]
Australijski Labradoodle — Nessie na sesji zdjęciowej:)

Niniej­szym chcia­łam przed­sta­wić Cymbrogi’s Irri­si­sti­ble Rene­se­mee. Sunię na którą cze­ka­łam przez długi czas;) Dzię­kuję Angeli i Pako za mojego ulu­bio­nego zło­dzieja skar­pe­tek. W Nes­sie pły­nie krew Cara­mel i Onyxa, ponie­waż Wlo­chata Pasja Daz­zling Jack jest jej tatą. Mamu­sią Nes­sie jest Rutlands WH Ava. Uwiel­biam swoje psiaki!;) Cze­ka­łam na sesję zdję­ciową Nes­sie przez długi czas. Musia­łam ją […], ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle