Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Australijski Labradoodle — Nessie na sesji zdjęciowej:)

Niniej­szym chcia­łam przed­sta­wić Cymbrogi’s Irri­si­sti­ble Rene­se­mee. Sunię na którą cze­ka­łam przez długi czas;) Dzię­kuję Angeli i Pako za mojego ulu­bio­nego zło­dzieja skar­pe­tek. W Nes­sie pły­nie krew Cara­mel i Onyxa, ponie­waż Wlo­chata Pasja Daz­zling Jack jest jej tatą. Mamu­sią Nes­sie jest Rutlands WH Ava. Uwiel­biam swoje psiaki!;) Cze­ka­łam na sesję zdję­ciową Nes­sie przez długi czas. Musia­łam ją […], ,


Lista oczekujących na jesienno/zimowy miot Australijskich Labradoodle 2014 otwarta

W naszej hodowli na jesień uro­dzą się szcze­nięta Austra­lij­skich Labra­do­odle. Szczę­sliwą mamą jest Wlo­chata Pasja Earth God­dess : A tatu­siem Rutlands WH Lil Don­nan Ocze­ku­jemy szcze­niąt w śred­nim i mini roz­mia­rze o sier­ści falo­wa­nej. Kolory — kre­mowy, kar­me­lowy, more­lowy, czarny i brą­zowy. Rodzice są zare­je­stro­wani w orga­ni­za­cji ALFA-Europe. Są prze­ba­dani pod wzglę­dem dys­pla­zji sta­wów biodrowych […], , , ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle