Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Cymbrogis Irresistible Renesemee

  Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle Imię: Cym­bro­gis Irre­si­sti­ble Rene­se­mee (Nes­sie) Numer reje­stra­cyjny: AES-F15007TC Kolor: Biały Sierść: „kedzie­rzawa” falo­wana Wiel­kość: średni Testy: Prcd-PRA: wynik — CLEAR by paren­tage Stawy biordowe/łokciowe zgod­nie z nor­mami FCI: Excel­lent Pro­fil DNA: VHL_ID H57534   Kochana Nes­sie, jest iskierką w naszej rodzi­nie;) To prawda, że jest bar­dzo roz­piesz­czona, ale odwdzię­cza się wielką miło­ścią. Nes­sie potrafi największego […], ,


Pierwszy zjazd Australijskich Labradoodle:)

Pierw­szy zjazd Austra­lij­skich Labra­do­odle:) Nie tak dawno temu, bo w kwiet­niu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy nasz pierw­szy dudlowy romp w Pol­sce psia­ków pocho­dzą­cych z Wlo­cha­tej Pasji i Kudła­tego Czaru. Było wspa­niale! Agnieszka Pache i Alek­san­dra Gałka z cen­trum szko­le­nio­wego Eve­rest zor­ga­ni­zo­wały nam świetne — szko­le­nie — zabawę. Tro­chę tre­nin­gów posłu­sze­stwa (obi­dience), trie­balla oraz mantailingu.…oczywiscie były zawody i nagrody:) Dziekujemy […], , ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle